Bilimsel Program

Geliştirme Kursları
11:00-11:40 Görüntüleme Yöntemlerinin Algolojide Kullanımı
Kranial, Servikal, Torakal, Lomber ve Sakroiliak
Suzan Şaylısoy
11:50-12:30 Görüntüleme Yöntemlerinin Algolojide Kullanımı
Kranial, Servikal, Torakal, Lomber ve Sakroiliak
Uğur Toprak
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Ağrıda Hayvan Çalışmaları: Ağrının Deneysel Hayvan Modelleri
Mete Özcan

Opioid Bağımlılığı Modeli
Selim Kutlu
14:40-15:20 Ağrı ve Ozon Tedavisi-Deneysel Çalışmalar
Avni Babacan

Proloterapi
Didem Akçalı
15:30-16:20 Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp
Demirhan Dıraçoğlu
USG Kursları - Servikal Bölgede USG
16:30-18.30 Kurs Başkanları: Taylan Akkaya , Selin Güven Köse, Damla Yürük

GON, TON, LON Blok
Servikal Faset, Servikal Kök Blokları
Stellat Ganglion Blokajı
Servikal ESP Blok
Atlanto Aksiyal Blok
 
16:30 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:30
İstasyon 1 İstasyon 2 İstasyon 3
Grup 1 Grup 2 Grup 3
Grupların Değişimi
Grup 3  Grup 1 Grup 2
Grupların Değişimi
Grup 2 Grup 3 Grup 1
SALON A
08:40−09.00 Açılış Oturumu
09:00-10:30 PANEL 1 - Ağrılı Omuza Multidisipliner Yaklaşım
Oturum Başkanları: Kenan Akgün, Hakan Gündüz
  Cerrahi Endikasyonlar
Atacan Atalar

Fizik Tedavi Gözü İle
Kenan Akgün

Girişimsel Tedaviler
Halil Çetingök
10:00-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Kahve İkramı
11:00-12.30 Panel 2 - Algolog Gözü İle
Oturum Başkanları: Nuri Süleyman Özyalçın, Hüsnü Süslü
  Romatolojik Ağrılarda Algolojinin yeri
Tülay Şahin

Algolog için EMG
Hüseyin Özden Şener

Algoloji Gözü ile İskemik Ağrı
Mehmet Sacit Güleç
12:00-12:30 Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
12.30 – 13.30 Sözlü Bildirim Oturumu 2 (SS-36 / SS-44)
Oturum Başkanları:
Enver Özgencil, Alp Gurbet
12:30 – 12:35 SS-36  Zona Zoster Ve Postherpetik Nevraljide Ağrı Tedavisinde Alan Bloklarının Yeri- Olgu Sunumları
Çile Aktan, Ahmet Cemal Kaya, Aydan İremnur Ergörün, Didem Akçalı
12:35 – 12:42 SS-37  Trigeminal nevraljide yüksek konsantrasyonlu lokal anestezik ve steroid ile uygulanan periferik blokların etkinlik süresinin değerlendirilmesi
Esra Ertilav, Osman Nuri Aydın
12:42 – 12:49 SS-38  Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Epiduroskopik Adezyolizisin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Derya Bayram, Dostali Aliyev, İbrahim Aşık
12:49 – 12:56 SS-39  Servikal Disk Hernisine Bağlı Kronik Ağrıda Perkütan İntradiskal Lazer Disk Dekompresyon İle Radyofrekans Ablasyonun Klinik Etkilerinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması
Dostali Aliyev, Derya Bayram, İbrahim Aşık
12:56 – 13:03 SS-40  Transkutanöz Pulsed Radyofrekans Tedavisinin Diyabetik Periferik Nöropatik Ağrıda Etkinliği
Gevher Rabia Genç Perdecioğlu, Mehlika Panpallı Ateş, Damla Yürük, Halil Cihan Köse, Ömer Taylan Akkaya
13:03 – 13:10 SS-41  Türkiye'de algoloji yan dal tercihine etki eden faktörlerin ve yan dal eğitim sürecinin değerlendirilmesi
Tural Bayramov, Halil Çeti̇ngök, Gül Köknel Talu
13:10 – 13:15 SS-42  Pelvik ağrının nadir bir nedeni: Floroskopi rehberliğinde steroid enjeksiyonu ile tedavi edilen osteitis pubis
Hamit Göksu, Erkan Yavuz Akçaboy, Şeref Çelik
13:15 – 13:20 SS-43  Lomber diastematomyeliye bağlı kronik bel ağrısı olgusunda ultrasonografi rehberliğinde erektör spina plan bloğu
Gulustan Bayramova, Ayşegül Akyüz, Gökhan Mevlüt Sucu, Nalan Çelebi
13:20 – 13:25 SS-44  Primer Dismenorede Oksipital Sinir Blokajının Etkinliği
Edip Gönüllü
13:30-14:30 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı:
Mehmet Sacit Güleç

Assessing patient burdens to optimize patient care
Reda Tolba
14:30-16:00 PANEL 3 - Kompleks Rejyonel Ağrı Sendromuna Multidisipliner Yaklaşım
Oturum Başkanları: M. Ali Taşkaynatan, Bilge Karslı
  KRAS'da Mekanizmalar
İhsan Şengün

KRAS'da Klinik
Simin Hepgüler

KRAS'da Tedavi Yaklaşımları
Sema Tuncer Uzun
15:30-16:00 Tartışma
16.00-16:30 Kahve İkramı
16:30-18:00 PANEL 4 - Postoperatif Ağrı Yönetimine Genel Yaklaşım
Oturum Başkanları: Meral Kanbak, İsmet Topçu
  Farmakolojik Tedavi
Fatma Sarıcaoğlu

Rejyonal Anestezik Yaklaşım
Yavuz Gürkan

Kronikleşen Ağrı
Gül Köknel Talu
17:30-18:00 Tartışma
18:00-19:00 Palyatif Bakım Hastalarında Ağrıya Olgu Temelli Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Meltem Uyar, Gül Köknel Talu

Kanserli Olguda Palyatif Bakım
Gonca Oğuz

Demanslı Olguda Palyatif Bakım
Aynur Özge

Tartışma
19:00 - 20:00 Açılış Töreni
 

Açılış Konuşmaları

  • Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
    Prof. Dr. Mehmet Sacit Güleç
  • Türk Algoloji Derneği Onursal Başkanı
    Prof. Dr. Serdar Erdine


2019 yılı Algoloji yeterlik sınavı neticesinde Algoloji Yeterlik belgesi almaya hak kazanan Algoloji uzmanlarına Algoloji Yeterlik Belgelerinin verilmesi.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesini almaya hak kazanan Algoloji Bilim DallarınaYeterlik belgelerinin takdimi
Sponsor firmalara teşekkür plaketlerinin verilmesi.

SALON B
10.30 – 11.40

Sözlü Bildirim Oturumu 1 (SS-01 / SS-12)
Oturum Başkanları:
Erdem Nail Duman, Ayşegül Bilen

10:30-10:37 SS-01 Girişimsel tedavi uygulanan baş ağrılarında pupil çapının değerlendirilmesi
Resul Yilmaz, Gökhan Kocadağ, Şule Arıcan, Mustafa Özdemi̇r, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun
10:37-10: 44 SS-02  Farklı Etiyolojilerle Kronik Pelvik Ağrı Tedavisinde Ultrason Kılavuzluğunda Pudendal Sinirin Pulsed Radyofrekansı: Bir Olgu Serisi
Ömer Taylan Akkaya, Damla Yürük
10:44-10:49 SS-03  Skapula parçalı kırığı olan hastada gelişen torasik outlet sendromu
Shahla Alimadatli, Deniz Palamar, Kenan Akgün, Nuri Tuğbay Yıldıran
10:49-10:56 SS-04 Lumbosakral Radiküler Ağrılı Hastalarda Pulsed Radyo Frekans Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Verilerinin Retrospektif Analizi
Şeref Çelik, Gökhan Yıldız, Erkan Yavuz Akçaboy, Şaziye Şahin, Samet Sancar Kaya, Müge Baran, Hamit Göksu
10:56-11:03 SS-05  Kronik lomber radiküler ağrılı hastalarda transforaminal epidural steroid enjeksiyonundaki klinik başarısızlık ile somatizasyon arasındaki ilişki
Selin Balta, Eda Ferahkaya
11:03-11:08 SS-06  Sadece kemik metastazı olan hastada ağrı
Seher İlhan
11:08-11:13 SS-07  Ultrasonografi eşliğinde lomber erektör spina plan bloğu sonrası paraspinal apse
Arzu Muz, İsmail Eren Durmuş, Azize Serçe, Servi Yıldırım, Suna Akın Takmaz
11:13-11:18 SS-08  Nadir bir olgu: Pontoserebellar köşe tümörüne bağlı trigeminal nevralji
Hüsnü Yılmaz, Burcu Özalp Horsanalı, İrem Özdemir, Can Eyigör, Meltem Uyar
11:18-11:23 SS-09  Brakiyal Pleksus Yaralanması Olan Gebe Hastada Ultrason Eşliğinde İnterskalen Kateter Uygulanması
Sibel Çeliker Uslu, Halil Çetingök, Gül Köknel Talu
11:23-11:28 SS-10  Nadir bir Nöropatik ağrı nedeni: Keloidler
Hüseyin Utku Yıldırım
11:28-11:33 SS-11 Akut Zonayı İzleyen Periferik Fasiyal Paralizi: Ramsey Hunt Sendromu- Olgu Sunumu
Ahmet Cemal Kaya, Çile Aktan, Recep Karamert, Didem Tuba Akçalı, Avni Babacan
11:33-11:40 SS-12  Kronik Migrende Ultrason Rehberliğinde Proksimal Seviye Büyük Oksipital Sinir Bloğu Etkinliği
Derya Güner
12.30-13.30

Sözlü Bildirim Oturumu 3 (SS-45 / SS-54)
Oturum Başkanları:
Emine Nur Tozan, Yüksel Erkin

12:30-12:35

SS-45  Nevraljiform yüz ağrısı olan olguda trigeminal nevralji ve trigeminal otonomik sefalji ayırıcı tanısı
Burcu Özalp Horsanali̇, Hüsnü Yılmaz, İrem Özdemir, Meltem Uyar, Can Eyigör

12:35-12:40

SS-46  Spontan intrakraniyal hipotansiyona bağlı kronik baş ağrısı olan hastada epidural kan yaması tedavisi
İrem Özdemir, Burcu Özalp Horsanalı, Hüsnü Yılmaz, Meltem Uyar, Can Eyigör

12:45-12:50

SS-47  Yoğun Bakım Ünitesinde Sternum Fraktürüne Bağlı Ağrı Yönetiminde Parasternal İnterkostal Sinir Bloğu
Aslı Alkan, Canan Gürsoy, Sinan Pektaş, Bakiye Uğur

12:50-12:57

SS-48  Lomber spinal stenozda konservatif tedavi cerrahiye alternatif olur mu?
Murat Baloğlu, Abdurrahman Çetin

12:57-13:02

SS-49  SARS-CoV-2 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Periferik Nöropatinin Gabapentinoidlerle Tedavisi
Müge Baran, Şaziye Şahin, Hamit Göksu, Şeref Çelik

13:02-13:07

SS-50  Üst sırt ağrısında dorsalis scapula siniri ve spinal aksesuar siniri bloğu
İlknur Hatice Akbudak, Seher İlhan

13:07-13:12

SS-51  Travmatik siyatik sinir hasarı olan nöropatik ağrılı hastada intravenöz ketamin ve lidokain infüzyonu:
Gökhan Mevlüt Sucu, Nalan Çelebi

13:12-13:17

SS-52  Üst Torakal Bölgede Bos Kaçaklı 15 Haftalık Gebede Başağrısı Tedavisi
Erdem Nail Duman, Sekine Turan, Hande Ustalar, Ahmet Beşir, Engin Ertürk, İlker Eyüboğlu

13:17-13:24

SS-53  Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Erektör Spina Plan Bloğunda İlaç Yayılımının Floroskopi Eşliğinde Değerlendirilmesi; İlaç Nereye Yayılıyor? Hangi Sinirler Üzerinden Etki Ortaya Çıkıyor?
Halil Çetingök, Havva Meltem Mutlucan, Duygu Gizem Karali Bingül, Gül Köknel Talu

13:22-13:27

SS-54  Pudental Nöralji Tedavisi: Pudental Pulse Radyofrekans
Mustafa Özdemir, Ayşe Seda Eren, Şule Arıcan, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun

16.00-17.05

Sözlü Bildirim Oturumu 4 (SS-13 / SS-23)
Oturum Başkanları:
Taylan Akkaya, Suna Akın Takmaz

16:00- 16:07

SS-13  Kronik Ağrı Nedeniyle Algoloji Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastaların Değerlendirilmesi
Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz

16:07- 16:12

SS-14  Lumbosakral Radiküler Ağrıda, Kontralateral Oblik Görüntüleme Altında Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu Uygulaması
İdris Şevki Köken, Tülin Arıcı

16:12- 16:19

SS-15  Yoğun Bakım Hemşirelerinde Kas İskelet Sistemi Ağrıları, İşe Bağlılık ve İşte Olma
Selin Balta, Mehmet Erdem Alagüney

16:19- 16:24

SS-16  Ön Kol Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Pronator Teres Sendromlu İki Olgu
Damla Yürük, İlknur Aykurt Karli̇bel

16:24- 16:29

SS-17  Lomber bölgede on beş sene önce unutulan spinal iğne
Mustafa Kurçaloğlu

16:29- 16:34

SS-18  Mandibular bloğa sekonder gelişen nadir bir komplikasyon olan amaurosis ve geçici diplopi: Olgu sunumu
Mustafa Karaoğlan, Levent Ertuğrul İnan

16:34- 16:39

SS-19  Gasser Ganglion Bloğu Sırasında Gelişen Trigeminokardiak Refleks Olgu Sunum
Gözde Çelik, Çile Aktan, Nurten İnan

16:39- 16:46

SS-20  Dirençli Kanser Ağrılarında Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Kordotomi Uygulanması
Mert Akbaş, Gözde Dağıstan, Ferhat Ege

16:46-16:53

SS-21  Kronik noninflamatuar kas iskelet sistemi ağrılarında santral sensitizasyon: ön sonuçlar
Erkan Mesci, Belgin Erhan, Gülnihal Kaçar

16:53- 16:58

SS-22  Alt abdomen cerrahisi sonrası gelişen kronik ağrıda ultrason eşliğinde yapılan transversus abdominis plan bloğunun etkinliğinin değerlendirilmesi
Ümit Akkemik, Dostali Aliyev, Güngör Enver Özgencil

16:58- 17:03

SS-23  Kanserli hasta da epidural kataterden kan gelmesi
Seher İlhan

SALON A
08:00−09.00 Algoloji eğitimi – İnteraktif toplantı
Oturum başkanları:
Mehmet Sacit Güleç, Osman Hakan Gündüz

Ülkemizde ve dünyada algoloji eğitimi
Ekim Can Öztürk
09:00-10:30 PANEL 5 - Özellikli İşlemler
Oturum Başkanları: Serdar Erdine, İbrahim Aşık
  Disk İçi İşlemler
Can Eyigör

Epidural Nöroplasti
Mert Akbaş

Perkutan Kordotomi
İbrahim Yegül
10:00-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Kahve İkramı
11:00-12.30 PANEL 6
Oturum Başkanları: Ruhiye Reisli, Gürkan Türker
  İmmun Sistem ve Ağrı
İhsan Şengün

Kronik Ağrı ve Epigenetik
Serdar Ceylaner

Kannabinoidler ve Ağrı
Ahmet Ulugöl
12:00-12:30 Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
12.30-13.30 Sözlü Bildirim Oturumu 6 (SS-55 / SS-63)
Oturum Başkanları:
Nurten İnan, Hüsnü Süslü
12:30-12:37 SS-55  Servikal Spinal Kord Stimulatörü Takılmış Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Dostali Aliyev, Derya Bayram, Güngör Enver Özgencil
12:37-12:44 SS-56  Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Skopi ve Ultrason Eşliğinde Kaudal Epidural Pulsed Radyofrekans Uygulamaları; Vaka Serisi
Selin Guven Kose, Halil Cihan Köse, Alp Alptekin, Taylan Akkaya
12:44-12:49 SS-57  Sinoviyal kistin neden olduğu şiddetli kübital tünel sendromu: olgu sunumu
Özgür Şentürk
12:49-12:54 SS-58  Duchenne musküler distrofi hastasında kalça ağrısında perikapsüler sinir grubu bloğu ve radyofrekans denervasyon uygulaması: Olgu sunumu
Gökhan Yıldız, Müge Baran, Samet Sancar Kaya, Şaziye Şahin
12:54-13:01 SS-59  Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) gelişen sağ hemipleji olgusunda ultrason eşliğinde Stellat Ganglion blokajı ve sonuçları
Ahmed Sinan Alpaydın, Yasemin Özkan
13:01-13:06 SS-60  Tekrarlayan omuz ağrılarında ayırıcı tanıya dikkat; Travma, İmmobilite, Metastaz: Olgu Sunumu
Şebnem Rumeli, Mesut Bakır
13:06-13:11 SS-61  Variköz venlerin ağrısı radiküler ağrıyı taklit ederse; Olgu sunumu
Şebnem Rumeli, Mesut Bakır
13:11-13:16 SS-62  Baş ağrısı mı? Kalp Ağrısı mı? Olgu Sunumu
Şebnem Rumeli, Mesut Bakır
13:16-13:21 SS-63  Covid 19 aşısı sonrası gelişen herpes zoster ve postherpetik nevralji; üç olgu sunumu
Meltem Kanar
13:30-14:30 Uydu Sempozyumu

Nöromodülasyon’da Yenilikler
Nuri Süleyman Özyalçın
14:30-16:00 PANEL 7 - Nöropatik Ağrı
Oturum Başkanları: Levent Ertuğrul İnan, Ayten Bilir
  Her İlaç Her Hastaya Uygun Mu? Fenotipik Özelliklere Göre Farmakolojik Ağrı Tedavisi
Işın Çevik Ünal

Zona Zoster ve Postherpetik Nevralji-Yaşlılarda Aşı Tedavisi
Meltem Uyar

İnme ve Spinal Kord Hasarı Sonrası Nöropatik Ağrı
Şehim Kutlay
15:30-16:00 Tartışma
16:00-16:30 Kahve İkramı
16:30-17:30 Uydu Sempozyumu
Algoloji’de Güncel Yeni Teknolojik Yaklaşımlar Platformu
Oturum Başkanı: İbrahim Aşık

Radyo Frekans Teknolojisinde RCE, Pallisade ve Flextrode Yaklaşımları
Ender Sir

Spinal Kord Stimülasyonu Teknolojisinde Avrupa Birliği Endikasyon Rehberliğinde Yeni Yaklaşımlar
İbrahim Aşık

Boston Scientific Product Line in PAIN
Anna Ponkrotova, Banu Sungun
17:30-19:00 PANEL 8
Oturum Başkanları: Alp Yentür, Fatih Özkan
  Çocukta Ağrı ve Ruhsal Boyut
Burcu Özbaran

Trigeminal Nevralji: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşım
Hayri Tevfik Özbek

İleri Girişimsel Teknikler
Selçuk Peker
18:30-19:00 Tartışma
19.00 – 20.00 Kanser Ağrısına Olgu Temelli Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Pakize Kırdemir , Şebnem Rumeli

Oral Kavite Malignitesi Olan Hastada Ağrı Yönetimi
Birzat Emre Gölboyu

Yüksek Doz Opiod Kullanımına Bağlı Hiperaljezi Gelişen Metastatik Kolon Kanserli Olgu
Fahrettin Kırçiçek

Çocuk Hastada Kanser Yönetimi, Tedaviye Bağlı Komplikasyonların Yönetimi
Mesut Bakır

Tartışma
SALON B
10.30-11.45 Sözlü Bildirim Oturumu 5 (SS-24 / SS-35)
Oturum Başkanları:
Ayten Bilir, Savaş Şencan
10:30-10:37 SS-24  Parkinson hastalığında ağrı karakteristiği ile depresyon arasındaki ilişki: Kesitsel bir çalışma
Esra Ertilav, Ali Akyol
10:37-10:44 SS-25  Postherpetik Nevralji Tedavisinde İnterkostal Blok ve Pulsed Radyofrekans Tedavisinin Etkinliği: Retrospektif Tek Merkezli Çalışma
Hanzade Aybüke Ünal Artık, Alp Eren Çelenlioğlu, Emel Güler, Fatih Uğur, Gülen Güler
10:44-10:51 SS-26  Artroplasti ile ilişkili kronik postoperatif ağrıda ultrason kontrollü geniküler sinir bloğunun kısa-orta dönem klinik sonuçları
Muhammet Zeki Gültekin, Selin Balta
10:51-10:58 SS-27  Kronik Migrenli Hastalarda D Tipi Kişilik Özelliği
Emine Tekinarslan, Selin Balta, Filiz Demirdöğen
10:58 – 11:03 SS-28  Ultrason Eşliğinde Stellat Gangliyon Bloğu: Bir Aortik Ark Anomalisi
Duygu Gizem Karali Bingül, Havva Meltem Mutlucan, Halil Çetingök
11:03-11:08 SS-29  Spinal Kord Stimulatörüne Yanıtsız Nöropatik Ağrılı Hastada İntravenöz Lidokainin Etkisi
Salim Taner Gözükızıl, Halil Çetingök, Gül Köknel Talu
11:08-11:13 SS-30  İleri Rotaskolyozu Olan Yetişkin Spinal Musküler Atrofi Tanılı Hastada Floroskopi Eşliğinde Abdomenden İnterlaminer Girişim İle İntratekal İlaç Uygulaması
Halil İbrahim Altun, Halil Çetingök, Gül Köknel Talu
11:13-11:18 SS-31 Yazar onayı ile geri çekilmiştir
11:18-11:23 SS-32  Lomber Radikülopatiyi Taklit Eden Proksimal Femur Diafiz Yerleşimli Osteoid Osteoma Olgusu
Rekib Saçaklıdır, Leyla Huseynli, Savaş Şencan, Osman Hakan Gündüz
11:23-11:28 SS-33  Tri̇gemi̇nal Nevralji̇ Tanılı Hastalarda Transnazal Sfenopalati̇n Bloğunun Etki̇nli̇ği̇
Oktay Faysal Tertemiz
11:28-11:35 SS-34  Meme Cerrahisinde Farklı Volümlerde Uygulanan Erektör Spina Düzlem Bloğunun İntraoperatif Opioid Tüketimi ve Postoperatif Analjezi Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması: Randomize, Prospektif, Çift Kör Çalışma
Hasibe Solmaz Demirel, Gülçin Hacıbeyoğlu, Resul Yılmaz, Şule Arıcan, Ayşe Seda Eren, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun
11:35-11:42 SS-35  Kadınlarda Epidural Steroid Enjeksiyonlarının Menstrüel Döngü Üzerine Etkileri: Gözlemsel Bir Çalışma
Serhad Bilim, Savaş Şencan, Merve Demirci, Osman Hakan Gündüz
12.30-13.30 Sözlü Bildirim Oturumu 7 (SS-64 / SS-73)
Oturum Başkanları:
Mehmet Ali Taşkaynatan, Hacı Ahmet Alıcı
12:30-12:35 SS-64  Spinal kord stimülatörü ve sakral sinir stimülatörünün birlikte kullanımı: klinik deneyimimiz
Burcu Özalp Horsanali̇, Hüsnü Yi̇lmaz, Meltem Uyar, Can Eyigör
12:35-12:40 SS-65  Notaljia parestetika ve erektör spina plan blok tedavisi
Ayşe Seda Eren, Mustafa Özdemir, Şule Arıcan, Sema Tuncer Uzun, Ruhiye Reisli
12:40-12:47 SS-66  Supraspinatus tendinitinde supraskapular radyofrekans ve kombine transkutanöz radyofrekans tekniklerinin etkinliğinin karşılaştırılması
Çiğdem Yalçın, Güldane Karabakan
12:47-12:52 SS-67  Nadir bir trigeminal nevralji nedeninde pulsed radyofrekans tedavisi: Bir baziller invajinasyon olgusu
Mustafa Karaoğlan, Levent Ertuğrul İnan
12:52-12.57 SS-68  Histerektomi sonrası gelişen ilioinguinal nevralji tedavisinde USG eşliğinde Pulse Radyofrekans uygulaması: Olgu sunumu
Çağatay Küçükbingöz, Hayri Tevfik Özbek, Abdulkadir Geylan Işi̇k
12:57 – 13:04 SS-69  Algoloji hekimlerinin servikal ve lumbar epidural steroid enjeksiyonu uygulamalarındaki tercihleri
Birzat Emre Gölboyu, Bora Uzuner, Bahadır Çiftçi, Sertaç Ketenci
13:04-13:09 SS-70  İnterkostal blok sonrası pnömotoraks
Cemal Yaşar, Fatih Özkan
13:09-13:14 SS-71  Torakal disk hernisi operasyonu sonrası parapleji gelişen olgunun nörolojik rehabilitasyon süreci
Nazif Bilicier, Ali Sahillioğlu, Banu Kuran, Tülay Şahin
13:14-13:19 SS-72  Herpes Zoster Enfeksiyon Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tedavisinde Floroskopi Rehberliğinde Erektör Spina Plan Bloğu
Sinan Pektaş, Canan Gürsoy
13:19-13:26 SS-73  Trigeminal nevraljinin yeni etiyolojisi ve yeni tedavi yöntemleri
Khayal Vali̇yev
08.00- 09.00 Bel Ağrılarına Olgu Temelli Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Mehmet Ali Taşkaynatan, Fuat Güldoğuş

Lomber cerrahi sonrası sebat eden ağrılarda tedavi
Bora Uzuner

Bel ağrısında MR her şey midir?
Mustafa Kurçaloğlu

Tartışma
09:00-10:30 PANEL 9 Olgu Temelli Başağrısı Oturumu
Oturum Başkanları: Aynur Özge, Elif Kocasoy Orhan
  Kronik Migren ve İlaç Aşırı Kullanımı Olan Olgu
Devrimsel Harika Ertem

Dirençli Kronik Migreni Olan Tüp BebekTedavisi Planlayan Hastanın Yönetimi
Elif Kocasoy Orhan

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olan Gece Uykudan Uyandıran Şiddetli Baş Ağrısı ile Acile Başvuran Erkek Hasta
Esme Ekizoğlu

Alzheimer Tipi Demansı ve Koroner Arter Hastalığı Olan Eski Migren Hastası
Doğa Vurallı

Tartışma
10:30-11:00 Kahve İkramı
11:00-12.30 PANEL 10 Visseral Ağrı
Oturum Başkanları: Mahmut Durmuş, Nalan Çelebi
  Visseral Ağrılarda Mekanizmalar
Nurten İnan

Klinik Tanı ve Ayırıcı Tanı
Lütfiye Pirbudak

Visseral Ağrıya Algolojik Yaklaşım
Osman Nuri Aydın
12:00-12:30 Tartışma
12:30-13:00 Kronik Ağrı Tedavisinde Akılcı ilaç Kullanımı
Erdem Nail Duman
13:00-13:30 Kapanış Töreni

 

 

 Copyright © 2021 Ağrı Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale  
Yasal Uyarı